Nguyễn Thị Hoài Thương
6 tháng 5 2016 lúc 20:21

a)A=1.1189

b)B=1/21/68

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN