Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Sách Giáo Khoa

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:50

Cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi đông người qua lại bởi vì nếu không có hệ thông đèn giao thông thì khi đông người sẽ có hiện tượng chen lấn lề đường của nhau, có hiện tượng đi ngược chiều,... Cho nên dễ dẫn đến tình trạng tắc ngẽn giao thông. Còn khi ngã tư đường phố đông người qua lại mà có hệ thống đèn giao thông thì nó sẽ phân luồng giao thông, điều khiển hoạt động giao thông và sẽ không có tình trạng tắc ngẽn giao thông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Bắc Nguyệt

TIN HỌC 6, BÀI 9 TRANG 65

1.Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại ?

.....................................................................................................................................................

2.Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khóa biểu học tập cho tất cả các lớp ?

.....................................................................................................................................................

3.Cho ví dụ các thiết bị cần thiết cho cuộc sống (tương tự như :đèn giao thông, thời khóa biểu)

......................................................................................................................................................

4.Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón có phải là hệ điều hành không ? Vì sao ?

.......................................................................................................................................................

5.Trong các thiết bị sau, thiết bị nào có hệ điều hành

a.Máy tính để bàn

b.Máy tính bỏ túi

c.Điện thoại di động

d.Máy tính xách tay

e.Máy in

f.máy photo

..........................................................................................................................................................

6.Hãy giải thích vì sao hệ điều hành được cài đặt đầu tiên trên máy tính

..........................................................................................................................................................

Nhanh giùm mik nha, thanks

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN