2^300<3^200

Bình luận (0)
nuker_ts
5 tháng 5 2016 lúc 21:12

Ta có: 2300=(23)100=8100 (1)

          3200=(32)100=9100(2)

Từ (1) và (2) => 2300 < 3200

          

Bình luận (0)
Tran Minh Hang
5 tháng 5 2016 lúc 21:13

2300 = (23)100  = 8100              ;                      3200= (32)100 = 9100

Vì 8100  <  9100  nên 2300 <  3200

Bình luận (0)
Đàm Thị Minh Hương
5 tháng 5 2016 lúc 21:16

Ta có:

 2^300 = (2^3)^100 = 8^100 (1)

3^200 = (3^2)^100 = 9^100 (2)

So sánh (1) và (2) ta thấy 8^100 < 9^100 => 2^300< 3^200

Bình luận (0)
Thao Nhi
5 tháng 5 2016 lúc 21:18

(23)100=8100

(32)100=9100

--> 8100 <9100

--> 2300 < 3200

Bình luận (0)
zZz Phan Cả Phát zZz
5 tháng 5 2016 lúc 21:23

Ta có: 2300=(23)100=8100 (1)

          3200=(32)100=9100(2)

Từ (1) và (2) => 2300 < 3200

Đúng nha T ik nha =_= 

Bình luận (0)
Siêu Hacker
5 tháng 5 2016 lúc 21:25

Ta có: 2300=(23)100=8100 (1)

          3200=(32)100=9100(2)

Từ (1) và (2) => 2300 < 3200

Đúng nha T ik nha =_= 

Bình luận (0)
Vương Nguyên
5 tháng 5 2016 lúc 21:38

Ta có: 2300=(23)100=8100 (1)

          3200=(32)100=9100(2)

Từ (1) và (2) => 2300 < 3200

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN