Pham Trong Bach

Cho hình vẽ sau:

Biết a ∥ b , A 1 ^ - C 1 ^ = 40 o . Tính  A 2 ^ ,   C 2 ^

A.  A 2 ^ = 80 ° ,  C 2 ^ = 110 °

B.  A 2 ^  = 110 ° ,  C 2 ^  = 70 °

C.  A 2 ^  = 70 ° ,  C 2 ^  = 110 °

D A 2 ^  = 70 ° C 2 ^  = 70 °

Cao Minh Tâm
4 tháng 7 2019 lúc 8:55

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình vẽ bên dưới biết a A d ^ = 110 o , A D C ^ = 70 o  và B C ⊥ b . Số đo A B C ^  là:

A.  70 °

B.  90 °

C.  110 °

D. Kết quả khác

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC, A ^ = 70 ° , C ^ = 40 ° . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C vẽ tia Ax sao cho B A x ^ = 110 ° . Chứng tỏ rằng tia Ax // BC.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN