Bài 26. Các loại quang phổ

Sách Giáo Khoa

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:02

a) Cường độ dòng điện: I = = 0,04 A = 40 mA.

Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

N = = = 2,5.1027 êlectron/ giây

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN