Bài 26. Các loại quang phổ

Sách Giáo Khoa

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron: me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 11:02

Áp dụng định luật biến thiên động năng, ta có: Wđ – 0 = Ađiện trường

⇒ Wđ = Ađiện trường = e.U = 1,6.10-19 . 10.103 = 1,6.10-15 (J)

Mà Wđ = \(\dfrac{1}{2}\).m.v2 ⇒ v = \(\dfrac{\sqrt[]{2W_4}}{m}\)= \(\dfrac{\sqrt{2.1,6.10^{-15}}}{9,1.10^{-31}}\)\(=5,93.10^7\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN