Bài 26. Các loại quang phổ

Sách Giáo Khoa

Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ?

Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 13 tháng 3 2018 lúc 12:13

Máy quang phổ, thang sóng điện từ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN