Bài 26. Các loại quang phổ

Sách Giáo Khoa

Tia X là gì?

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:00

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN