Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Sách Giáo Khoa

Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

Nguyễn Công Tỉnh
13 tháng 3 2018 lúc 12:43

Hiện tượng tán sắc ánh sáng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN