Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Chọn câu đúng.

Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường

A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 22:32

Chọn câu đúng.

Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường

A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN