Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:35

Sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản biểu diễn như hình vẽ. Trong đó: Micro (1); mạch phát sóng điện từ cao tần (2); mạch biến điệu (3); mạch khuếch đại (4) và cuối cũng là anten phát (5)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Tác dụng của các bộ phận:

- Micro(1): Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.

- Mạch phát sóng điện từ cao tần (2): Tạo ra sóng mang có tần số cao (từ 500kHz đến 900MHz)

- Mạch biến điệu (3): "trộn" sóng âm tần với sóng mang (biến điệu)

- Mạch khuếch đại (4): Làm cho sóng mang có năng lượng (biên độ) lớn hơn để nó có thể truyền đi xa

- Anten phát (5): Bức xạ sóng điện từ ra không gian

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 22:32

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN