Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Ái Nữ
Ái Nữ 12 tháng 3 2018 lúc 22:30

Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: dùng sóng điện từ cao tần ; biến điệu sóng mang ; tách sóng ; khuếch tán.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:32

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến là:

a) Phải dùng các sóng điện từ cao tần làm sóng mang để tải các thông tin.

b) Phải biến điệu sóng mang.

c) Phải khuếch tán được dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần

d) Phải khuếch đại tín hiệu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN