Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3.108 m/s.

Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 22:27

Sóng điện từ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN