Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường \(\vec{E}\), cảm ứng từ \(\vec{B}\) và tốc độ truyền sóng \(\vec{v}\) của một sóng điện từ?

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:27

Hình 22.4c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN