Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Hãy chọn câu đúng

Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;

A. Nhà sàn.

B. Nhà lá.

C. Nhà gạch

D. Nhà bêtông.

Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 22:22

Hãy chọn câu đúng

Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;

A. Nhà sàn.

B. Nhà lá.

C. Nhà gạch

D. Nhà bêtông.

Trong nhà không có sóng điện thoại, chứng tỏ sóng điện từ đã bị phản xạ bởi các bức tường ngăn. Như vậy, Các bức tường phải có dàn dắt, vậy tường nhà là bêtông

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:22

Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;

A. Nhà sàn.

B. Nhà lá.

C. Nhà gạch

D. Nhà bêtông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN