Bài 21. Điện từ trường

Sách Giáo Khoa

Điện từ trường là gì?

nguyễn thị thảo ngân
nguyễn thị thảo ngân 12 tháng 3 2018 lúc 22:21

Điện từ trường là một dạng vật chất tồn tại khách quan trong đó từ trường và điện trường cùng tồn tại trong không gian, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN