Bài 56. Ôn tập cuối năm

Gấu Con

Bài 1: Cho 1 hidro cacbon A để đốt cháy hoàn toàn 1 mol A cần 6 mol oxi . Xác định công thức phân tử , viết công thức cấu tạo và gọi tên A . Biết A ở thể khí

Bài 2: Cho 1 rượu no X để đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3 mol oxi . Xác định công thức phân tử , viết công thức cấu tạo và gọi tên X

Bài 3: Bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng CO2 và C2H6 ra khỏi hỗn hợp khí CO2 ,C2H2 , C2H4 , C2H6

Bài 4: có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các khí CO2 ,CH4 ,2H4 và C2H2 . bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các khí nằm trong mỗi lọ . Viết phương trình hoá học minh hoạ( nếu có)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN