Thắng Nguyễn
30 tháng 4 2016 lúc 8:38

ta có:h(x) = (4 - x)(2 + x)=0

=>4-x=0 hoặc 2+x=0

=>x=4 hoặc -2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN