Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Nguyễn Trà My

Các điện tích âm, dương dịch chuyển như thế nào so với chiều dòng điện?

Phan Ngọc Thảo Vy
Phan Ngọc Thảo Vy 26 tháng 2 2018 lúc 19:04

Các điện tích âm, dương dich chuyển ngược lại so với chiều dòng điện.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN