Ôn tập ngữ văn lớp 7

Diệp Tử Đằng

tóm lược những nội dung chính của 2 VB :"tinh thần yêu nước của nhân dân ta" và "đức tính giản dị của Bác Hồ" trong 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 6 câu.

Help me!!!!Giúp mình với.Sắp đến hạn nộp rồi

phuong phuong
phuong phuong 21 tháng 2 2018 lúc 20:40

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được Hồ chủ tịch khen ngợi và kêu gọi cần phát huy tinh thần ấy.Những từ ngữ được sử dụng trong bài vô cùng giản dị cho thấy sự giản dị khi dùng từ của Bác.Không những vậy,trong bài Đức tính giản dị của Bác Hồ còn cho thấy Bác là con người giản dị.Sự giản dị của Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú,cao đẹp của Bác.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN