Ôn tập: Phân thức đại số

nguyễn phương thùy

cho hình thang ABCD (AB//CD) một đường thẳng song song với hai đáy,cắt các cạnh AD,BCở M và N sao cho MD=2MA

a)Tính tỉ số \(\dfrac{NB}{NC}\)

b)Cho AB=8cm,CD=17cm.Tính MN?

Hoàng Thị Thanh Huyền
Hoàng Thị Thanh Huyền 3 tháng 8 2018 lúc 20:02

a) xét ΔABC có QN // AB

⇒ NB/NC = AQ/QC (1)

xét ΔADC có MN // DC

⇒ AM/MD = AQ/QC (2)

từ (1) (2) suy ra : NB/NC = 1/2

b) xét Δ ADC có MQ // DC

⇒ AM/AD = AQ/AC = MQ/DC = 1/3 ⇒ MQ = DC/3 = 17/3

xét ΔABC có QN // AB

⇒ NC/CB = CQ/CA = QN/AB = 2/3 = QN = 2HB/3 = 16/3

vậy MN = QN + QM = 17/3 + 16/3 = 33/3 = 11

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN