Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Đinh Thị Ngọc Anh

biết tổng các bình phương của hai chữ số bằng 26 .nếu đổi chỗ cho 2 chữ số cho nhau ta dc số mới lớn hơn số ban đầu 36 dơn vị tìm số đã cho

tao quen roi
21 tháng 2 2018 lúc 2:38

pt 1: đổi chỗ cho 2 chữ số cho nhau ta dc số mới lớn hơn số ban đầu 36 dơn vị tìm số đã cho

10x+y-10x-y= 36

<=>x-y=4

pt 2: tổng các bình phương của hai chữ số bằng 26

\(x^2+y^2=26< =>\left(x-y\right)^2+2xy=26< =>xy=5\)

giải hpt :

\(\left\{{}\begin{matrix}xy=5\\x-y=4\end{matrix}\right.\)

số đó là 15

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN