Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Cao Thị Hương Giang

Hai tổ học sinh cùng làm một công việc hết 4 ngày thì xong . Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì hoàn thành công việc dó trong bao nhiêu ngày biết rằng tổ 1 có thể hoàn thành sớm hơn tổ hai là 6 ngày .

Đinh Thị Ngọc Anh
8 tháng 2 2018 lúc 20:31

Gọi số ngày hoàn thành công vc của tổ 1 là x(ngày)

vậy số ngày hoàn thành công vc của tổ 2 là: x+6(ngày)

Trog một ngày tổ một làm 1 mk đc :\(\dfrac{1}{x}\)công vc

...(như trên)..........hai.....................:\(\dfrac{1}{x+6}\)công vc

Trg 1 ngày cả 2 tổ lm đc : 1/4 công vc

Vì trg 1 ngày cả 2 tổ làm đc 1/4 công vc nên ta có phương trình:

\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+6}=\dfrac{1}{4}\)

............(bạn tự giải nốt nhé)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN