Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Đinh Thị Ngọc Anh

Một xe máy đi từ A-> B biết vận tốc bằng 40km/h. Đi được 15 phút người đó gặp ô tô đi từ B đến với vận tốc bằng 50km/h. Ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở về B và gặp người đi xe máy cách B 20km. Tính quãng đường AB

Nguyễn Đình Thành
6 tháng 2 2018 lúc 21:37

Gọi C và D là nơi ô tô gặp ng đi xe máy lần 1 và lần 2

Quãng đg AC dài là: 40:4= 10 ( km )

Gọi qđ CD là x ( km ) x>0

Thời gin ng đi xe máy đi từ C-> D là x/40 ( giờ)

Trong t/g đó người đi ô tô đi đoạn đg CA,AD và nghỉ 15ph ở A nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}\) = \(\dfrac{10+10+x}{50}\) + \(\dfrac{1}{4}\)

.........................................

<=> x= 130 ( thỏa mãn đk của ẩn x)

Vậy .......

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN