Câu hỏi của Ngô Thị Quỳnh Chi - Hóa học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ngô Thị Quỳnh Chi - Hóa học lớp 7

thưa thầy,e muốn được phúc khảo bài thi môn hóa lý nhưng e lên văn phòng khoa đã 2 hôm mà văn phòng đóng cửa,vậy e phải làm thế nào để phúc khảo bài thi của mình ạ

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.