Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

OkeyMan

Trách nhiệm của côn dân và học sinh???

Huỳnh Lê Thùy Trâm
Huỳnh Lê Thùy Trâm 30 tháng 1 2018 lúc 10:04

=> Mỗi người chúng ta cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho gia đình ; không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ ; tích cực tham gia hoạt động phòng, chông HIV/AIDS.

Bình luận (0)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi 30 tháng 1 2018 lúc 15:17

- Học sinh cần có lối sống lành mạnh tự chủ trong các mối quan hệ với bạn bè. Học sinh không sa vào những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm.Có ý thức tốt trong việc phòng chống HIV AIDS , tích cực tham gia các buổi học về các tệ nạn xã hội . Tuy vậy các bạn không cần quá miệt thị với những người nhiễm HIV AIDS tuyên truyền cho người thân cùng biết.

Bình luận (0)
hạnh mai
hạnh mai 31 tháng 1 2018 lúc 21:16

mỗi người chúng ta cần phải có hiểu biết đầy về HIV/AIDS để chủ động phòng tánh cho mình và cho GĐ; không phân biệt đối xử với ngời bị nhiễm HIV/AIDS và GĐ của họ; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền, vận động gia dình ,bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy dịnh phòng chống nhiễm HIV/AIDs.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN