Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Trang Trai Lon

tì của chim bồ câu có chức năng gì

FAIRY TAIL
29 tháng 1 2018 lúc 20:06

Tì của chim bồ câu thuộc hệ tuần hoàn và có chức năng lọc máu.

Bình luận (0)
Hoàng Nghĩa Phạm
29 tháng 1 2018 lúc 20:08

Tì là lá lách. Thuộc hệ tuần hoàn. Có chức năng lọc máu.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Anh Thư
29 tháng 1 2018 lúc 20:09

Tì (có thể gọi là mề hoặc dạ dày) có chức năng tiêu hóa thức ăn

Bình luận (6)
Sky Trần
29 tháng 1 2018 lúc 20:20

Có chức năng lọc máu.

Bình luận (0)
Việt Anh
29 tháng 1 2018 lúc 20:55

tì của chim bồ câu có chức năng lọc máu và tiêu hóa thức ăn

Bình luận (0)
monsta x
30 tháng 1 2018 lúc 19:31

có chức năng lọc máu và tiêu hó thưc ăn

Bình luận (0)
monsta x
5 tháng 2 2018 lúc 20:20

lọc máu và tiêu hoá thức ăn

Bình luận (0)
Nguyễn Trịnh Quang
7 tháng 2 2018 lúc 5:43

Tì (có thể gọi là mề hoặc dạ dày) có chức năng tiêu hóa thức ăn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN