Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Phạm Mai

Vẽ sơ đồ hai vòng tuần hoàn của chim bồ câu.

Hoàng Jessica
Hoàng Jessica 27 tháng 1 2018 lúc 10:50

*Vòng tuần hoàn lớn:

Máu đỏ tươi(tâm thất trái) --động mạch chủ\(\xrightarrow[]{}\) các cơ quan --trao đổi chất--> máu đỏ thẫm --tĩnh mạch--> tâm nhĩ phải.

*Vòng tuần hoàn phổi:

Máu đỏ thẫm (tâm thất phải) --động mạch phổi--> Phổi --Trao đổi khí--> Máu đỏ tươi --tĩnh mạch phổi--> Tâm nhĩ trái.

Bình luận (1)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 19:53

vòng tuần hoàn lớn :

máu đỏ tươi(tâm thất trái) -động mạch chủ => các cơ quan ---trao đổi chất=>máu đỏ thẫm => tim mạch => tim nhĩ phải

vòng tuần hoàn phổi

máu đỏ thẫm tim thất phải=> động mạch phổi => phổi trao đỏi khí => máu đỏ tươi => tim mạch phổi => tim nhĩ trái

Bình luận (1)
Hoàng Jessica
Hoàng Jessica 27 tháng 1 2018 lúc 10:38

-Vòng tuần hoàn lớn:

Máu đỏ tươi(tâm thất trái) động mạch chủ Các cơ quan trao đổi chất Máu đỏ thẫm tĩnh mạch Tâm nhĩ phải Còn cái kia để tối tớ làm

Bình luận (0)
Hoàng Jessica
Hoàng Jessica 27 tháng 1 2018 lúc 10:40

Hình bị lỗi rồi,sorry

Bình luận (0)
Công chúa ánh dương
Công chúa ánh dương 27 tháng 1 2018 lúc 19:22

Sơ đồ tuần hoàn của chim bồ câu:

Hình ảnh có liên quan

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:13

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 19:37

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
⊹⊱ℳâƴღℳưα⊰⊹
⊹⊱ℳâƴღℳưα⊰⊹ 31 tháng 1 2018 lúc 20:30

Đây

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 20:00

vòng tuần hoàn lớn

máu đỏ tươi (tim thất trái ) => động mạch chủ - các cơ quan - trao đổi chất - máu đỏ thẫm - tĩnh mạch

vòng tuần hoàn phổi

máu đỏ thẫm tâm thất phải - động mạch phổi - phổi - trao đổi khí - máu đỏ tươi - tĩnh mạch phổ - tâm nhĩ trái

Bình luận (0)
Châu Diệu Ngọc
Châu Diệu Ngọc 5 tháng 2 2018 lúc 20:19

tâm nhĩ trái tâm thất trái Tâm nhĩ phải tâm thất phải cơ thể máu đỏ tươi máu đỏ thẫm phổi máu đỏ thẫm máu đỏ tươi

Bình luận (0)
Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền 28 tháng 3 2019 lúc 19:22

Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN