Chương 8. Động vật và đời sống con người

nguyenngocthuanh
STT Hệ cơ quan Chức năng
1 .................... Hút máu về và đẩy máu đi khắp cơ thể
2 .................... Trao đổi khí giữa MT với cơ thể
3 ..................... Điều khiển mọi hoạt đông của cơ thê
4 ..................... là cơ quan hấp thụ chính các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn

Phạm Hà Phương
Phạm Hà Phương 25 tháng 1 2018 lúc 21:17

1. Hệ tuần hoàn

2.Hệ hô hấp

3.Hệ thần kinh

4.Hệ tiêu hóa

Bình luận (0)
Việt Anh
Việt Anh 25 tháng 1 2018 lúc 22:13
STT Hệ cơ quan Chức năng
1 Hệ tuần hoàn Hút máu về và đẩy máu đi khắp cơ thể
2 Hệ hô hấp Trao đổi khí giữa MT với cơ thể
3 Hệ thần kinh Điều khiển mọi hoạt đông của cơ thê
4 Hệ tiêu hóa là cơ quan hấp thụ chính các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn
Bình luận (0)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 20:26

tuần hoàn

thần kinh

hô hấp

tiêu hoá

Bình luận (0)
Tường Vy
Tường Vy 25 tháng 1 2018 lúc 20:17

1 là hệ tuần hoàn

2 hệ hô hấp

3 hệ thần kinh

4 hệ tiêu hóa

Chúc học tốt

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 25 tháng 1 2018 lúc 20:59

- hệ tuần hoàn

hệ hô hấp

hệ thần kinh

hệ tiêu hoá

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN