Lớp Bò sát - Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Hà Thanh Tùng

Tại sao thằn lằn trú đông trong hang đất khô mà không trú đông trong hang ẩm ướt hoặc vùi mình trong bùn như ếch đồng ?

Nguyễn Duy Hải Bằng
Nguyễn Duy Hải Bằng 24 tháng 1 2018 lúc 19:05

Vì ếch đồng hô hấp bằng da còn thằn lằn thì không.

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 25 tháng 1 2018 lúc 21:19

vì ếch hô hấp qua da còn thằn lằn thì k

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 28 tháng 1 2018 lúc 21:51

vì ếch hô hấp qua da còn thằn lằn thì k

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 19:52

vì ếch hô hấp qua da còn thằn lần thì k

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 20:28

vì êchcs hô hấp qua da còn thằn lằn thì k

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN