Đề cương ôn tập văn 7 học kì II

Thanh Nhàn Đào Thị

Phân biệt câu rút gọn và câu đặc biệt

Phạm Thị Bích Ngân
Phạm Thị Bích Ngân 23 tháng 1 2018 lúc 13:44

Câu rút gọn:khi nói hoặc viết có thể lược bỏ 1 số thành phần của câu tạo thành câu rút gọn

Câu đặc biệt:là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị ngữ

Bình luận (0)
vu ngoc le hoang
vu ngoc le hoang 23 tháng 1 2018 lúc 14:22

- Câu có các bộ phận chính ( và bộ phận phụ ) là câu đầy đủ. Câu đầy đủ có bộ phận bị lược bỏ ( có thể lược bỏ chủ ngữ hay vị ngữ hoặc cả chủ và vị ngữ ) khi nói hay khi viết, thì trở thành câu rút gọn. Ví dụ: ( Câu có đủ hai bộ phận chính: - Bạn đi xem phim không? - Mình không đi được. Câu rút gọn: - Đi xem phim không? - Không đi được. ) - Câu đặc biệt là câu chỉ do một từ hay một ngữ làm thành, không xác định được đâu là chủ ngữ, vị ngữ của câu. Câu đặc biệt có hình thức giống câu rút gọn. Ví dụ: - Mưa! Mưa! - Lại mưa. Cơn mưa dầm dai dẳng. ( Câu đặc biệt: Lại mưa. ) Câu đặc biệt tuy có hình thức giống câu rút gọn, nhưng không phải là câu rút gọn, vì trong câu đặc biệt, không có bộ phận nào ( của một câu đầy đủ ) bị lược bỏ như trong câu rút gọn cả

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN