Pham Trong Bach

Cho hình bên. Chọn câu trả lời đúng?

 

Bài tập: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

A. SL/LK = HI/HK ⇒ SH//LI 

B. SL/SK = HI/HK ⇒ SH//LI 

C. HI/HK = LK/SL ⇒ SH//LI 

D. HK/HI = SL/SK ⇒ SH//LI 

Cao Minh Tâm
8 tháng 11 2018 lúc 11:47

Ta có:

+ SL/LK = HI/IK → SH//LI

+ SL/SK = HI/HK → SH//LI

Chọn đáp án B.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN