Pham Trong Bach

25% của 15 tấn là

A. 3,65 tấn

B. 3,65 tạ

C. 3,75 tạ

D. 3,75 tấn

Cao Minh Tâm
12 tháng 3 2017 lúc 16:14

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN