Câu hỏi của Đỗ Thị Phấn - Vật lý lớp 7

C5/ Trong thí nghiệm hình 1.1 ,nếu ta thắp 1 nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin,ta sẽ nhìn thấy 1 vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói.Giải thích vì sao ? Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

    Được cập nhật 12/09/2016 lúc 21:36
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.