Ôn tập cuối năm phần số học

Nguyễn Ngọc Huyền

tìm x, y ,z biết 65x\(^2\)+2x\(^3\)y+y\(^2\)=64

huyền thoại đêm trăng
huyền thoại đêm trăng 9 tháng 5 2018 lúc 21:18

tạm đây nha

Ôn tập cuối năm phần số học

Bình luận (0)
huyền thoại đêm trăng
huyền thoại đêm trăng 6 tháng 5 2018 lúc 21:29

Ôn tập cuối năm phần số học

bài đây nhaaaaaaaaaaaaa!

làm tiếp các câu khacs đi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN