Pham Trong Bach

784 : 6 =

A. 130 

B. 130 (dư 4) 

C. 114

Cao Minh Tâm
28 tháng 12 2018 lúc 5:56

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

6 x 8 + 130=?

A. 270

B. 178

C. 370

Pham Trong Bach

Tính:

 a, (101 + 7) × 9

    b, 89 × 2 + 130

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN