BÀI 24. Tính chất của oxi

nguyễn thị thảo ngân

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu ?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu ?

(mik đang rất cần các bn giải chi tiết dum mik nha , cảm ơn nhìu)

Thảo Phương
Thiếu tướng -
18 tháng 1 2018 lúc 21:04

Đốt cháy 12.4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi,tạo thành diphotpho pentaoxit P2O5,photpho và oxi chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu,chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu,Hóa học Lớp 8,bài tập Hóa học Lớp 8,giải bài tập Hóa học Lớp 8,Hóa học,Lớp 8

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Tường Vy
18 tháng 1 2018 lúc 21:15

\(PTHH:4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

a)\(n_P=\dfrac{12,4}{31}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{17}{32}=0,53\left(mol\right)\)

Ta có: \(\dfrac{n_P}{4}:\dfrac{n_{O_2}}{5}=\dfrac{0,4}{4}< \dfrac{0,53}{5}\Rightarrow O_2dư\)

Theo PTHH ta có:\(n_{O_2}\left(pư\right)=\dfrac{5}{4}n_P=\dfrac{5}{4}.0,4=0,5\left(mol\right)\Rightarrow n_{O_2}\left(dư\right)=n_{O_2}-n_{O_2}\left(pư\right)=0,53-0,5=0,03\left(mol\right)\)

b)Chất được tạo thành là\(P_2O_5\)

Theo PTHH ta có:\(n_{P_2O_5}=\dfrac{2}{4}n_P=\dfrac{2}{4}.0,4=0,2\left(mol\right)\Rightarrow m_{P_2O_5}=0,2.\left(31.2+16.5\right)=28,4\left(g\right)\)

Bình luận (2)
Nguyễn Anh Thư
18 tháng 1 2018 lúc 21:20

nP = \(\dfrac{12,4}{31}\)= 0,4 ( mol )

nO2 = \(\dfrac{17}{32}\)= 0,53125 ( mol )

Do nO2 > nP

Nên ta tính theo nP

4P + 5O2 → 2P2O5

0,4....0,5......0,2

⇒ O2 dư và dư 0,03125 mol

Chất được tạo thành là P2O5

mP2O5 = 0,2.142 = 28,5 (g )

Bình luận (2)
Hoàng Nhất Thiên
18 tháng 1 2018 lúc 21:25

nP=12.4/31=0.4 nO2=17/32=0.53125 4P+ 5O2-> 2P2O5 ban dau 0.4 0.53125 pu 0.4-> 0.5 0.2 sau pu 0 0.03125 0.2 O2 du 0.03125mol P2O5 duoc tao thanh m=0.2*142=28.4g

Bình luận (2)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
18 tháng 1 2018 lúc 21:04

Số mol photpho: nP = 12,4/31 = 0,4 (mol). Số mol oxi: nO= 17/32= 0,53 (mol). Phương trình phản ứng: 4P + 5O2 -> 2P2O5 0,4 0,5 0,2 (mol) Vậy số mol oxi còn thừa lại là: 0,53 – 0,5 = 0,03 (mol). b) Chất được tạo thành là P2O5. Theo phương trình phản ứng, ta có: nP2O5 = 1/2 nP= 1/2 x 0,4 = 0,2 (mol). Khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành là: m = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN