Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Lê Thị Nhã Linh

Một quả bóng có khối lượng m=450g bay với tốc độ 10m/s, theo phương ngang thì đập vào mặt sàn nằm nghiêng góc 45o, so với phương ngang.Sau đó Quả bóng nảy lên thẳng đứng. Tính độ biến thiên động lượng của quả bóng và lực do sàn tác dụng lên biết thời gian va chạm là 0,1s


Các câu hỏi tương tự
Loading...