Bài 4. Trùng roi

Triệu Lệ Dĩnh

đặc điểm chung của lớp chim

Công chúa ánh dương
Công chúa ánh dương 18 tháng 1 2018 lúc 19:24

+Mình có lông vũ bao phủ

+Chi trước biến đổi thành cánh

+Có mỏ sừng

+Phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào hô hấp

+Tim có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi

+Là động vật hằng nhiệt.

+Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 19 tháng 1 2018 lúc 10:33

đặc điểm chung của lớp chim

Trả lời :

Bài 4. Trùng roi

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:34

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
Trần Lâm Anh Khoa
Trần Lâm Anh Khoa 3 tháng 2 2018 lúc 21:10

Đặc điểm chung của lớp chim:

-Thích nghi với môi trường bay lượn:

+Mình có lông vũ bao phủ

+Hàm không có răng có mỏ sừng

+Chi trước biến thành cánh

+Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp

+Tim 4 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

+Trứng có vỏ đá vôi, được ấp, nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

-Là động vật hằng nhiệt

Bình luận (0)
Trx Bình
Trx Bình 4 tháng 2 2018 lúc 10:27

Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống bay

Mình có lông bao phủ

Mỏ sừng

Chi trước biến đổi thành cánh

Tim có bốn ngăn , máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

Phổi có nhiều mạng ống khí , túi khí tham gia hô hấp

Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhịp của chim bố và mẹ

Là đv hằng nhiệt

GOOD LUCK !!! vuihihiyeuthanghoa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN