BÀI 24. Tính chất của oxi

Quy Nguyen

Các nguyên tố phi kim tác dụng được với Oxi là gì

Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 1 2018 lúc 20:45

phi kim + khí oxi → oxit axit

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
17 tháng 1 2018 lúc 21:29

phi kim + khí oxi \(\rightarrow\) oxit axit

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Duy Thiệu
18 tháng 1 2018 lúc 14:22

Gọi là Oxit nha bạn

Bình luận (0)
TNA Atula
17 tháng 1 2018 lúc 21:26

Nhiều phi kim + khí oxi → oxit axit

Ví dụ: S + O2 SO2

4P + 5O2 2P2O5

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
17 tháng 1 2018 lúc 22:27

Đa số các nguyên tố phi kim đều tác dụng được với oxi nhưng trừ một số phi kim ở nhóm Halogen ( flo, clo, brom iot )

VD

S + O2 → SO2 ( to )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN