Lớp Bò sát - Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Tấn Nguyễn Duy

Vì sao khi luộc trứng thằn lằn khó đóng tụ?

Trần Quang Huy
Trần Quang Huy 17 tháng 1 2018 lúc 12:39

lòng đỏ cũng vậy thôi. Vì trứng giàu protein. Protein có đặc tính kết tủa ở nhiệt độ cao, môi trường axit... Luộc lâu thì phản ứng đông tụ xảy ra hoàn toàn .

Bình luận (1)
FDS
FDS 18 tháng 1 2018 lúc 8:51

vì nó có ở ngoài là vỏ đá vôi cunhws

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:36

vì có lớp vỏ đá vôi

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 20:09

bì có lớp vỏ đá vôi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN