HKT_Nguyễn Đắc Phúc An
11 tháng 4 2016 lúc 20:11

thời gian bác xuân đi bộ từ a đến b là

9 giờ 10 phút-7 giờ 50 phút=1 giờ 20 phút=4/3 giờ

quãng đường từ a đến b dài

4.5x4/3=6[km]

thời gian bác thu đi từ a đến b là

6:12=0.5 giờ

đổi:0.5 giờ=30 phút

bác thu cần đến b lúc

9 giờ 10 phút-15 phút=8 giờ 55 phút

bác thu phải khởi hành lúc

8 giờ 55 phút-30 phút=8 giờ 25 phút

đ/s:8 giờ 25 phút

Bình luận (0)
TANG GIA BAO
11 tháng 7 2019 lúc 20:05

ko quan tâm

Bình luận (0)
TANG GIA BAO
11 tháng 7 2019 lúc 20:06

sssss

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN