Luyện tập tổng hợp

Quỳnh My Hoàng

He collects stamps.(he is)

=>....

Hoàng Tử Tuấn Minh
Hoàng Tử Tuấn Minh 11 tháng 1 2018 lúc 16:32

What does he do

Bình luận (2)
Hoàng Tử Tuấn Minh
Hoàng Tử Tuấn Minh 11 tháng 1 2018 lúc 16:36

He is collects stamps

Bình luận (0)
__HeNry__
__HeNry__ 11 tháng 1 2018 lúc 17:04

He is a stamps collector

~ > tick ê

Bình luận (0)
giúp mình
giúp mình 11 tháng 1 2018 lúc 17:17

He collects stamps.(he is)

=>....He is a stamps collector.

Bình luận (0)
MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 11 tháng 1 2018 lúc 20:34

He is a stamps collecter

Bỏ "a" đi cũng được

Bình luận (0)
Phạm Linh Phương
Phạm Linh Phương 11 tháng 1 2018 lúc 16:58

He collects stamps.(he is)

=>He is a stamp collector.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN