Luyện tập tổng hợp

Quỳnh My Hoàng

I would rather stay at home.(prefer)

=>......

Hoàng Tử Tuấn Minh
Hoàng Tử Tuấn Minh 11 tháng 1 2018 lúc 16:23

Tôi thích ở nhà hơn

Bình luận (0)
Hoàng Tử Tuấn Minh
Hoàng Tử Tuấn Minh 11 tháng 1 2018 lúc 16:24

Bạn yêu cầu dịch nhỉ

Bình luận (0)
Hoàng Tử Tuấn Minh
Hoàng Tử Tuấn Minh 11 tháng 1 2018 lúc 16:33

I prefer rather stay at home

Bình luận (0)
__HeNry__
__HeNry__ 11 tháng 1 2018 lúc 17:05

I'm prefer staying at home

~ > tick

Bình luận (0)
MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 11 tháng 1 2018 lúc 20:35

I prefer staying at home

~ > tick

Bình luận (0)
Phạm Linh Phương
Phạm Linh Phương 11 tháng 1 2018 lúc 16:59

I would rather stay at home(prefer)

=>I prefer staying at home.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN