Violympic toán 9

Trương Thị Hải Anh

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A_{\left(x\right)}=2x^2-8x+1\), ∀x ∈ R

Serena chuchoe
Serena chuchoe 10 tháng 1 2018 lúc 21:38

\(A=2x^2-8x+1=2\left(x^2-4x+1\right)=2\left[\left(x^2-4x+4\right)-3\right]=2\left[\left(x-2\right)^2-3\right]\ge2\cdot3=6\)

''='' xảy ra khi x = 2

Bình luận (1)
Andromeda Galaxy
Andromeda Galaxy 10 tháng 1 2018 lúc 22:11

\(A=2\left(x^2-4x+4\right)-7=2\left(x-2\right)^2-7\ge-7\)

Dấu"=" xảy ra khi x=2

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 11 tháng 1 2018 lúc 9:57

A(x) = 2x2 - 8x +8 - 8+1 = 2(x2 -4x +4) -8+1= 2(x-2)2 -7

vì (x-2)2 luôn dương nên A(x) có GTNN là = -7

( nếu đúng bài violympic thì ng ta hỏi gtnn mk chỉ tl gtnn=-7)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN