Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Bài 1: đốt cháy hìan toàn 12,4g hh A gồm khí mêtan , axetilen và etilen , ta thu được 39,6g CO2 . Mặt khác khi cho cùng lượng hh A đi qua dd Brom dư thì chỉ có 96 brom phản ứng . Tính tjafnh phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất khí trong hh.

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn ag chất hữu cơ A cần hết 56lít khí O2 ở đktc . Sản phẩm sau phản ứng gồm CO2 và H2O được cgia làm đôi

_ Phần 1: cho qua H2SO4 đậm đặc thấy khối lượng bình H2SO4 tăng lên 9g

_Phần 2 : cho qua CaO thấy khối lượng tăng lên là 53g . Tìm công thức phân tử của A biết A có số C≤2

Ngoc Luong
Ngoc Luong 10 tháng 1 2018 lúc 21:56

App này giải được mấy bài hóa vô cơ nè, bạn dùng thử xem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gthh.giaitoanhoahoc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN