Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ

phuong phuong

tỉ lệ % sản phẩm nông nghiệp của Bắc Mĩ so với thế giới là bao nhiêu?

help me!

Bích Ngọc Huỳnh
9 tháng 1 2018 lúc 16:30

Theo mk nghĩ thì chắc khoảng : 1%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN