Ôn tập ngữ văn lớp 7

vu ngoc le hoang

muốn phân tích 1 câu tục ngữ cần phải làm gì ?

Phạm Linh Phương
Phạm Linh Phương 7 tháng 1 2018 lúc 20:21

Cần phải hiểu được nghĩa đen,nghĩa bóng của câu tục ngữ đó.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 7 tháng 1 2018 lúc 20:52

Phân tích từng câu tục ngữ theo những nội dung: nghĩa của câu(nghĩa đen, nghĩa bóng ), khả năng áp dụng, giá trị kinh nghiệm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...