Bài 4. Trùng roi

Dieu Hoang

tại sao có thể nói cây có hoa là một thể thống nhất

Thanh Nhàn Bùi Nguyễn
Thanh Nhàn Bùi Nguyễn 6 tháng 1 2018 lúc 18:36

Cây có hoa là 1 thể thống nhất vì : - Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan - Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. - Tác động vào 1 cơ quan sẽ ảnhhưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Bình luận (0)
nguyễn thị thảo ngân
nguyễn thị thảo ngân 6 tháng 1 2018 lúc 18:44

Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
Bích Ngọc Huỳnh 6 tháng 1 2018 lúc 18:50

Cây có hoa là một thể thống nhất vì: + Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan. + Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. → Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây .

^-^HỌC TỐT NHA ^-^

Bình luận (0)
ChessEvanDik
ChessEvanDik 6 tháng 1 2018 lúc 19:00

Cây có hoa là 1 thể thống nhất vì : - Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan - Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. - Tác động vào 1 cơ quan sẽ ảnhhưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây. Ví dụ : Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nướccủa rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ, nên cây sinh trưởng chậm và ảnhhưởng đến sự ra hoa, kết quả và tạo hạt.

Bình luận (0)
O=C=O
O=C=O 6 tháng 1 2018 lúc 18:48

Vì mỗi cơ quan có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động vào 1 cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây.

=> Cây có hoa là một cơ thể thống nhất.

Bình luận (0)
Công chúa ánh dương
Công chúa ánh dương 6 tháng 1 2018 lúc 18:40

Cây có hoa là 1 thể thống nhất vì : - Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan - Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. - Tác động vào 1 cơ quan sẽ ảnhhưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây. Ví dụ : Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nướccủa rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ, nên cây sinh trưởng chậm và ảnhhưởng đến sự ra hoa, kết quả và tạo hạt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN