Chương I- Điện học

Thư Soobin

Bài tập: Hai bóng đèn Đ1 (6V-3W) và Đ2 (6V-12W) được mắc vào hiệu điện thế U = 12V không đổi như hình vẽ

a. Biết hai đèn sáng bình thường. Tính cường độ dòng điện chạy qua biến trở

b. Tính công suất tiêu thụ của toàn mạch khi đó

c. Dịch chuyển con chạy C về phía M thì các đèn sáng thế nào? Vì sao? (Cho rằng các đèn không bị cháy)

<Hình vẽ dưới câu trả lời>

Thư Soobin
Thư Soobin 5 tháng 1 2018 lúc 16:42

Điện học lớp 9

Bình luận (0)
Thư Soobin
Thư Soobin 5 tháng 1 2018 lúc 16:57

Đây là đáp án nha.. Đề thi Lí tỉnh mình đấy.. Ai tham khảo thì lấy đi nhaĐiện học lớp 9

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...